Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα «Ἥλιος» ἡ ἐπιστροφή τοῦ Κάδμου...

Τό ὓπουλο σχέδιον μέ τήν ὀνομασία « Ἥλιος» βάζῃ σ'ἐφαρμογή ἡ προδοτική,κατσαπλιάδικη κυβέρνησις καί ἀφορᾶ στήν κατάρτισιν τῶν λαθρό(πέραν τῶν ἤδη τεραστίων παροχῶν - ἐνοίκιο,μηνιαῖα χρηματοδότηση,δωρεάν περίθαλψη,δωρεάν μεταφορά μέ μμμ-)στόν ἐργασιακό τομέα καί ἐξιδίκευσιν,ἀλλά καί στήν «κοινωνική ὑποστήριξιν» ὅπως τήν λένε,βλέπε στό κάρφωμα μέσῳ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ,τῶν ἑλλήνων πολιτῶν πού θά ἀντιδροῦν. Ἐξ οὔ καί ἡ διευκόλυνσις προσβάσεως τῶν λαθρό στίς τοπικές ὑπηρεσίες...

 Μέ ἄλλα λόγια τό πρόγραμμα αὐτό τί κάνει στήν οὐσίαν; Μά ἑτοιμάζει τούς νέους κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας.
Γιά νά πάρουμε τά πράγματα μέ τήν σειράν γιά νά δοῦμε καί τήν σύνδεσιν αὐτοῦ τοῦ προγράμματος μέ τήν ἴδια τήν ἱστορίαν καί τήν ἐπανάληψίν της ἤ ἀλλιῶς τήν δοκιμασμένη συνταγή πού ἀκολουθοῦν οἱ παγκόσμιοι συνωμότες καί τήν ὀνομάζουν ἔτσι...

Ἀλήθεια,γιατί ἐπελέγη ἡ Βοιωτία γιά τήν ἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ σχεδίου; Ἤταν τυχαῖον,ἄρα γε; Δέν νομίζω.



Ποιός πῆγε στήν Βοιωτία (μετά ἀπό χρησμό βεβαίως-βεβαίως) καί ἀκολουθώντας μία ἀγελάδα μέ τό σημάδι τῆς ἡμισελήνου (!!!) πάνω της ; Μά ὁ Κάδμος,ὁ ἐκ Φοινίκης προερχόμενος ! Τί ἔκανε στήν Βοιωτία ὡς πρώτη του δουλειά; Μά σκότωσε ἕναν δράκοντα (όπ ! ὅτι ἔκανε καί ὁ Ἀπόλλων δῆλα δή...Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) καί ἔσπειρε τά δοντάκια του μέ ἀποτέλεσμα νά βγοῦν ἀπό αὐτά κάποια ὅντα,οἱ Σπαρτοί ! Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς του,τῆς Θήβας !

Ἀπορία : Ἀνθρώπους δέν εἶχε στήν περιοχή τῆς Βοιωτιας; Ἀστεῖα ἐρώτησις. Φυσικά καί εἶχε. Οἱ Μινύες καί οἱ Βοιωτοί ἦσαν οἱ ἐκεῖ κάτοικοι ὅταν κουβαλήθηκε ὁ Κάδμος. Καί εἶναι ἀστεῖο νά πιστεύῃ κανείς πώς ἦρθε μόνος του. Οἱ Σπαρτοί του,ἦσαν δικοί του πού τόν ἀκολουθοῦσαν ἀπό τήν Φοινίκη.



Ποίου ἐγγονός ἦτο ὁ Κάδμος; Μά τοῦ ...ξεχωριστοῦ Ἐπάφου,τῆς Ἰοῦς-ἀγελάδας :
Ποιόν γέννησε ἡ κόρη του Σεμέλη; Τόν Διόνυσον καί ὄχι ὅποιον καί ὅποιον...
Ἀπό τήν ἴδια φάρα (ἐγγόνια τοῦ Κάδμου) οἱ Ζύθος καί Ἀμφίων,ξέρετε,αὐτοί πού ἔχτισαν τά τείχη τῶν Θηβῶν (ἑπτάπυλον) μέ τήν λύρα τοῦ Ζύθου,τά χεράκια (καί τό ...ραβδάκι) τοῦ Ἀμφίωνος καί τῇ βοηθείᾳ τοῦ Ἀπόλλωνος...Μόνον...
Ἄ,ἔχουμε καί ἐκεῖνα τά δῶρα, τά περίεργα βρέ παιδί μου,πού ἔδωσαν ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ Ἤφαιστος (ὤχ πάλιν τό ἴδιο ζεῦγος ὅπως μέ τόν δρακόμορφο Ἐριχθίωνα; ) στόν γάμο τοῦ Κάδμου καί συγεκριμένως στήν νύμφη Ἀρμονίαν. Ἕνα πέπλον καί ἕνα περιδέραιον πού ἔμελλαν (γιατί ἄρα γε; ) νά φέρουν δεινά πολλά...
Τὀ περιδέραιον,λέγεται,πώς παρίστανε δύο ὅφεις μέ ἀντικρυστά τά κεφάλια τους καί τά στόματά τους ἀνοικτά,λές καί ἤθελαν νά καταπιοῦν τό ἕνα τό ἄλλο... 

Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς τους Κάδμος καί Ἀρμονία πῆγαν στήν Ἰλλυρία ὅπου τελικῶς μεταμορφώθηκαν σέ φίδια ! ! !(βρέ τά φιδάκια,δίνουν καί πέρνουν)!   Πἰσω ὅμως εἶχαν μείνει τά τέκνα τους καί φυσικά οἱ Σπαρτοί,ὅπου καί κυριάρχησαν στήν Βοιωτία ἀλλά καί στά ἑλλαδικά γενικώτερα...

Ἔτσι ἀρχίζουν ὅλα καί κατά περιόδους οἱ δοκιμασμένες συνταγές ἐπαναλαμβάνονται. Τί νομίζετε,τυχαίως ὀνόμασαν τό πρόγραμμα «Ἤλιος» ; Μά Ἤλιος καί Ῥᾶ,δέν εἶναι συνώνυμον; Τό μάτι τοῦ Ῥᾶ στό κεφάλι τῆς Ἰοῦς ,τῆς ἱερῆς ἀγελάδας Ἰοῦς,ἀποδεικνύει καί ποιοί ἔχουν τό πάνω χέρι,τήν ἐξουσίαν.Ποιοί σχεδιάζουν καί ἐπιβάλλουν στόν ἀδαή καί ἐσκεμμένως ριγμένο στά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας, μαζάνθρωπον...

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου