Στρατιωτική παρουσία σε ξένες ΑΟΖ και Stare Decisis
Το δόγμα του Stare Decisis είναι η λατινική έκφραση του ρωμαϊκού αξιώματος που προνοούσε τη δεσμευτικότητα του «προηγούμενου». Εν ολίγοις, σύμφωνα με το πιο πάνω δόγμα, η απόφαση που θα δοθεί σε μια υπόθεση δεν πρέπει να διαφέρει από αυτήν που δόθηκε σε άλλη, ήδη δικασμένη απόφαση και της οποίας τα ουσιώδη γεγονότα είναι τα ίδια με αυτά της μεταγενέστερης.
Τα πιο πάνω, εκτός από νομική αρχή, δεν είναι τίποτα άλλο από κοινή λογική, η χρήση της οποίας είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, όταν τίθεται θέμα σωστής αντιμετώπισης ενός περιστατικού, πρέπει να ερευνώνται και να λαμβάνονται υπόψη άλλα, παρόμοιας φύσης περιστατικά. Με τον ίδιο τρόπο σκέψεως όταν τα ουσιώδες γεγονότα διαφέρουν, η προηγούμενη απόφαση/περιστατικό δεν θα καθορίσει τον τρόπο αντιμετώπισης/έκβασης του μεταγενέστερου ζητήματος.